понеделник, 4 януари 2016 г.

Обществената трапезария в Нови пазар ще храни 50 потребители от днес

Обществената трапезария в община Нови пазар продължава да работи от днес. Услугата в подкрепа на нуждаещите се лица ще се извършва от Домашния социален патронаж. Трапезарията ще функционира до 30 април тази година и ще осигурява топъл обяд на 50 потребители в продължение на 83 работни дни. В дневния порцион са включени супа, основно ястие и хляб.
За предоставянето на услугата е сключен договор между Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика” и Община Нови пазар. Гарантирано е финансиране на стойност 9545 лв., което ще се извърши от Фонд „Социална закрила”.
Чрез обществената трапезария се цели подобряването на качеството на живот и задоволяването на потребностите от храна на социално слаби, самотноживеещи, скитащи и бездомни лица, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами.

Няма коментари:

Публикуване на коментар